“Nếu được hỏi ảnh nào là ảnh tôi thích nhất?”.

Please check these topics first.


    “Nếu được hỏi ảnh nào là ảnh tôi thích nhất? Câu trả lời sẽ là đó là bức tôi sẽ chụp vào ngày mai”.

    Imogen Cunningham (1883 – 1976) – Những tác phẩm của Cunningham thực sự là những suy nghĩ và trải nghiệm đi trước thời đại. Bên cạnh đó, cô cũng chụp các tác phẩm liên quan đến hoa, chân dung hay ảnh khỏa thân.

    Comments

    comments